Konsultation

Akut sygdom

Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom, anden akut sygdom vurderes og behandles efter tidsbestilling telefonisk eller tidsbestilling ved henvendelse i klinikken.

Konsultationskvalitet

Lægeklinikken udleverer medicinliste samt mødekort for at minimere muligheden for fejlmedicinering og andre misforståelser.

 

Konsultationslængde

Der er afsat 15 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

 

Kronisk sygdom

Lægeklinikken fokuserer stærkt på forebyggelse, herunder forebyggelse af komplikationer til kronisk sygdom. I denne forbindelse tilbydes sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. en jævnlig kontrol. Kontrollen er såfremt der indgår blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til lægesamtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.

 

Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører:

  • Blodprøvetagning.
  • EKG – elektrisk hjerte diagram
  • Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
  • Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm. peakflow, dels ved avanceret spirometri.
  • Urindyrkning.