Vaccinationer

Rejsevaccinationer

Man skal sikre sig at grundvaccinationen mod difteri og stivkrampe (tetanus) stadig er gældende, i modsat fald skal der bestilles revaccination. Herudover er der ofte behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse (hepatit A). Yderligere vaccinationer kan være “nødvendige” afhængig af rejsemål, varighed af rejsen og indkvarteringsforhold, god hjælp til beslutning om vaccination fås på www.vaccination.dk Betalingen for selve vaccinationerne påhviler patienten selv.

Influenzavaccination

Der gives “gratis” influenza-vacc. til patienter over 65 år, pensionister og kronisk syge, for øvrige er prisen kr 250.